Căn cứ  Quyết định  số 1673/QĐ – UBND tỉnh Bắc Giang  ngày 06/8/2021 của Chủ tịch  UBND tỉnh Bắc Giang  về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2021 – 2022  đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông  và  giáo dục thường xuyên ;
           Căn cứ vào điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ CB,GV,NV của trường và số lượng điều tra trẻ trong độ tuổi từ 0 -  dưới 6 tuổi trong toàn Thị trấn Nếnh;
          Căn cứ vào chỉ tiêu huy động số trẻ trong độ tuổi ra lớp của UBND Huyện Việt Yên  giao cho trường năm học 2021 - 2022;
          Trường mầm non thị trấn Nếnh  xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm học 2021 - 2022 trên địa bàn thị trấn Nếnh , cụ thể như sau:

 A. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU
I. MỤC ĐÍCH.  
          Tổ chức tuyển sinh đảm bảo đúng quy chế, đảm bảo chính xác, công bằng, khách quan, thuận lợi cho học sinh và cha mẹ học sinh. Góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường, duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục trẻ mầm non. Đảm bảo đầy đủ cơ sở vật chất trang thiết bị và nâng cao chất lượng tuyển sinh trong nhà trường.
 II. YÊU CẦU.
          Điều tra chính xác số trẻ trong độ tuổi từ 0- dưới 6 tuổi đặc biệt là trẻ 5 tuổi trên địa bàn xã. Đảm bảo đủ chỗ cho HS, tránh tình trạng quá tải.
          Thực hiện công khai kế hoạch tuyển sinh, đảm bảo rõ năm:“Tuyến tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, thời gian tuyển sinh, phương thức tuyển sinh và trách nhiệm trong công tác tuyển sinh”, việc phân tuyến tuyển sinh hợp lý giữa các khu lớp, đảm bảo đủ phòng học cho các cháu, giảm số học sinh học ỏ khu nọ sang khu kia. Thực hiện tuyên truyền, phổ biến, công khai các thông tin về tuyển sinh theo quy định. Không gây khó khăn, bức xúc cho các bậc phụ huynh.
          Tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm tăng quy mô tuyển sinh, tăng chất lượng công tác tuyển sinh, tăng cường CSVC, Đảm bảo qui định về số trẻ/lớp và số cô/trẻ.
          Cán bộ, giáo viên, nhân viên trường được phân công nhiệm vụ, thực hiện và chịu trách nhiệm cá nhân trước cấp trên và pháp luật; Hiệu trưởng nhà trường chịu trách nhiệm cuối cùng về công tác tuyển sinh của trường.
          - Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các cháu, đảm bảo đủ các điều kiện cần thiết để thực hiện nhiệm vụ chăm sóc nuôi dưỡng và giáo dục toàn diện cho trẻ theo chương trình  GDMN.
B. NỘI DUNG.
I. ĐIỀU KIỆN VỀ CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ ĐỘI NGŨ.
 1. Cơ sở vật chất:
          - Tổng diện tích đất toàn trường: 4.780 m2 (Gồm 3 khu Trung Ninh Khánh  và khu Yên Ninh , khu Sen Hồ)
          - Tổng số phòng học: 12 (Phòng kiên cố: 12) bán kiên cố 5
          - Phòng chức năng, hiệu bộ, nhà vệ sinh, nhà bếp, đang tiếp tục xây dựng các loại đồ dùng, trang thiết bị dạy và học hiện đại,  dùng cho giáo viên và các cháu theo mô hình trường chuẩn Quốc gia mức độ II

 2. Đội ngũ:
          Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn trường: 34 đ/c
           Trong đó:  - CBQL: 3 đ/c
           + Trình độ chuyên môn trên chuẩn : 3 đ/c đạt tỷ lệ 100%;
           + Trình độ LLCT: 3 đ/c đạt tỷ lệ 100%;
          - Giáo viên: 29 đ/c
           + Giáo viên mẫu giáo: 29 đ/c  (Biên chế: 26; HĐ: 03)
           + Trình độ ĐH, CĐ: 28  đ/c đạt tỷ lệ  96,5  %;
           + Trình độ trung cấp: 01  đ/c đạt tỷ lệ 3,5  % (Có 06  đ/c đang theo học  ĐH hệ tại chức ).
      - Nhân viên nuôi dưỡng: 5 đ/c
                - Nhân viên kế toán: 1 đ/c;
                - Nhân viên Y tế: 1 đ/c;
                - Nhân viên văn thư: 0 đ/c;
        - Nhân viên quản trường: 3 đ/c  (3 NVHĐ 68).
  3. Kế hoạch tuyển sinh trẻ vào trường:
 

 Độ tuổi


Số trẻ
điều tra

Số trẻ dự kiến tuyển  sinh ở các khu

Dự kiến biên chế
năm học 2019-2020

Dự kiến Số trẻ sau TS

Tổng số lớp

Tổng số giáo viên

Bình quân trẻ/lớp

5 tuổi

  

5

5

12

35 /trẻ

4 tuổi

  

10

6

10

30 /trẻ

3 tuổi

  

15

6

10

25 /trẻ

Tổng

  

30

6

 

30 /trẻ

Lưu ýKhu Trung tâm: 11 lớp  (5T:  3  lớp;  4T:  4  lớp;  3T : 4 lớp )
              Khu Sen Hồ : 3 lớp ( 5T: 1 lớp;  4T: 1 lớp; 3 tuổi  : 1 lớp)

   Khu Yên Ninh : 3 lớp( 5T 1 lớp’ 4 T 1 lớp; 3 tuổi 1 lớp)

II. TUYỂN SINH TRẺ VÀO CÁC NHÓM LỚP NĂM HỌC 2021 - 2022:
1. Phương thức và đối tượng:      

          Điều tra trẻ ở từng độ tuổi của các thôn để giao chỉ tiêu về số lượng đối với từng nhóm lớp.Xét tuyển trẻ trong độ tuổi quy định theo tuyến tuyển sinh do PGD Việt Yên  quy định. Thông báo công khai chỉ tiêu tuyển sinh trẻ với từng độ tuổi, thời gian tuyển sinh ở từng độ tuổi và tổ chức tiếp nhận hồ sơ của trẻ trong từng độ tuổi trên địa bàn theo quy định.Nhà trường phối hợp với UBND Thị trấn Nếnh và các  phố, các ban ngành đoàn thể trong Thị trấn Nếnh  trong công tác tổ chức tuyển sinh, tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ và nhân dân về công tác tuyển sinh, trong đó nêu rõ tuyến tuyển sinh, hình thức tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh ở từng độ tuổi và thời gian tuyển sinh, tránh gây áp lực cho công tác tuyển sinh, để các bậc cha mẹ hiểu rõ, đưa trẻ đến trường nhập học theo đúng độ tuổi và tuyến tuyển sinhquyđịnh.
        Để đảm bảo quyền lợi cho trẻ, tránh tình trạng lộn xộn trong công tác tuyển sinh, nhà trường yêu cầu CB,GV,NV trong toàn trường có trách nhiệm làm tốt công tác tuyên truyền rộng rãi tới phụ huynh trên mọi phương diện, đặc biệt là hệ thống thông tin đại chúng và công khai thời gian tuyển sinh.Về số trẻ trong  lớp mẫu giáo thực hiện theo quy định Điều 13 Điều lệ trường MN.
3. Hồ sơ dự tuyển sinh:
            Hồ sơ tuyển sinh trẻ gồm có

        1. Đơn xin nhập học

         2. Mỗi trẻ 1 túi hồ sơ mua tại Sở giáo dục
         3. Bản sao giấy khai sinh hợp lệ (kèm theo bản chính để đối chiếu);
         4. Bản phô tô sổ hộ khẩu (không cần công chứng), kèm theo bản chính để đối

         5. Giấy chứng nhận hưởng các chế độ chính sách theo quy định ( như giấy hộ nghèo cận nghèo, trẻ khuyết tật)

         6. Thẻ bảo hiểm Y Tế phô tô
4. Thời gian tuyển sinh:
* Đợt 1: Tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến.
          - Thời gian tuyển sinh từ ngày 25/8/2021 đến hết ngày 01/9/2021.
* Đợt 2: Tuyển sinh bằng hình thức trực tiếp.
          - Từ ngày 25/8/2021 đến hết ngày 01/9/2021 nhận hồ sơ đăng ký học củatrẻ. 
C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.
I. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM:
1. Đối với Ban giám hiệu:
          - Chủ động phối hợp với UBND thị trấn Nếnh  trong công tác điều tra số trẻ trong độ tuổi tuyển sinh trên địa bàn. Chủ động xây dựng kế hoạch về công tác tuyển sinh năm học 2021 - 2022 của trường để báo cáo PGD&ĐT.
          - Thông báo công khai việc phân tuyến tuyển sinh, kế hoạch tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, thời gian tuyển sinh, các quy định về độ tuổi, hồ sơ tuyển sinh và giao chỉ tiêu số lượng cho từng nhóm lớp trước khi bắt đầu tuyển sinh ít nhất 10 ngày để cha mẹ học sinh biết và chuẩn bị nộp HS nhập học cho học sinh tại trường. Thực hiện nghiêm túc quy định tại TT 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ GD&ĐT về thực hiện công khai đối với các cơ sở GD&ĐT thuộc hệ thồng GD quốc dân (Công khai về cam kết chất lượng GDĐT, các điều kiện đảm bảo chất lượng và thu chi tài chính).

- Lập danh sách trẻ 6 tuổi toàn trường để thực hiện công tác bàn giao học sinh cho trường Tiểu học ngày 3/8 /2021 tại trường TH thị trấn Nếnh
          - Chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện về nhân sự và cơ sở vật chất, tu sửa, bổ sung đồ dùng trang thiết bị cho các lớp, hướng dẫn cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và cha mẹ học sinh chuẩn bị công tác tuyển sinh trực tuyến, đặc biệt ưu tiên cho trẻ các lớp MG 5-6 tuổi.
         - Tổ chức cấp mã học sinh cho cha mẹ học sinh, hướng dẫn CMHS truy cập để đăng ký tuyển sinh trực tuyến.
        - Căn cứ vào kết quả số liệu điều tra trẻ trong độ tuổi trên địa bàn, căn cứ vào thực tế điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ CB,GV,NV của trường, Ban giám hiệu nhà trường tổ chức họp Hội đồng giáo viên nhằm thông qua kế hoạch tuyển sinh năm học 2021 - 2022 của nhà trường, giúp CB,GV,NV nắm được và thực hiện cho tốt kế hoạch của nhà trường đã xây dựng.
          - Kiểm tra công tác tuyển sinh.
          - Lưu trữ hồ sơ theo quy định.
          - Tham mưu với UBND thị trấn Nếnh.  Ban dân số xã để tổ chức điều tra số lượng trẻ trong độ tuổi tuyển sinh vào các lớp, phân tuyến tuyển sinh theo từng khu hợp lý để huy động trẻ đến trường với tỷ lệ cao nhất.
         - Tổ chức hướng dẫn về công tác tuyển sinh cho GV,NV trong toàn trường.
         - Nghiên cứu để phân công giáo viên phụ trách các nhóm lớp sao cho phù hợp với tình hình thực tế, năng lực, hoàn cảnh của từng người.
         - Kết thúc tuyển sinh Hội đồng tuyển sinh có trách nhiệm lập danh sách trẻ để báo cáo kết quả tuyển sinh với UBND Thị Trấn Nếnh.  và PGD&ĐT.
         - Phối hợp với Trung Tâm Y tế và các đơn vị có liên quan, tổ chức thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo đúng sự chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Sở GD&ĐT, UBND huyện, PGD&ĐT Việt Yên
         - Tổ chức chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch tuyển sinh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định về công tác tuyển sinh.
                     HỒ SƠ VỀ CÔNG TÁC TUYỂN SINH:
             Nhà trường lập 2 bộ hồ sơ gồm: (1 bộ lưu tại trường, 1 bộ nộp về Phòng GD&ĐT theo cấp học).
          - Quyết định thành lập hội đồng tuyển sinh.                                                  
          - Biên bản bàn giao hồ sơ giữa 2 cấp học.
          - Kế hoạch tuyển sinh của trường mầm non Thị trấn Nếnh
           - Tờ trình xin tuyển bổ sung (nếu có).
2. Đối với GV - NV và các thành viên trong Hội đồng tuyển sinh:
          Tham gia công tác điều tra phổ cập trẻ trên địa bàn được phân công, thực hiện tốt công tác tuyển sinh.
      Lưu ý: Cán bộ tuyển sinh và Hiệu trưởng nhà trường phải chịu trách nhiệm về việc kiểm tra và xác nhận trên..
         - Để chuẩn bị tốt cho công tác tuyển sinh trẻ vào trường mầm non năm học 2021 - 2022 và thuận tiện cho theo dõi phổ cập, nhà trường yêu cầu giáo viên đã được phân công trong công tác điều tra phổ cập và tuyển sinh trẻ hoàn tất các loại hồ sơ (kèm theo tất cả những giấy tờ liên quan) cho học sinh để chuẩn bị cho công tác tuyển sinh trẻ năm học 2021 - 2022.
          - Yêu cầu cán bộ, giáo viên, nhân viên trong toàn trường nghiêm túc thực hiện đúng theo kế hoạch. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề phát sinh cần báo cáo ngay về Ban giám hiệu nhà trường để kịp thời giải quyết.
          Trên đây là kế hoạch tuyển sinh trẻ của trường mầm non Thị trấn Nếnh năm học 2021 - 2022. Rất mong nhận được sự quan tâm giúp đỡ chỉ đạo của Phòng GD&ĐT huyện Việt Yên  để nhà trường thực hiện tốt kế hoạch tuyển sinh đã đề ra./.

                                                                              HIỆU TRƯỞNG
                                                                               Nguyễn Thị Ngân Giang