Như chúng ta đã biết giáo dục là quốc sách hàng đầu. Trong những năm gần đây Đảng và nhà nước rất quan tâm đến sự nghiệp giáo dục, nhất là giáo dục mầm non, muốn trẻ phát triển toàn diện một cách tốt nhất tạo động lực cho trẻ, đòi hỏi phải đảm bảo cơ sở vật chất theo nhu cầu của trẻ.

Việc xây dựng cơ sở vật chất (CSVC) ở trường mầm non có một vai trò, vị trí quan trọng, nó là nền tảng, là cơ sở vững chắc để nuôi dạy các cháu, là phượng tiện để giúp trẻ phát triển một cách toàn diện về các mặt : thể chất, nhận thức, ngôn ngữ, tình cảm xã hội và thẩm mỹ. Nếu như chúng ta nuôi dạy các cháu trong điều kiện CSVC thiếu thốn, không đảm bảo, không đúng quy cách sẽ dẫn đến những hạn chế trong quá trình chăm sóc và giáo dục trẻ.

Đối với giáo dục mầm non đổi mới tổ chức hình thức hoạt động giáo dục chăm sóc nuôi dưỡng là yêu cầu cấp thiết ở nước ta trong giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước nhằm thực hiện mục tiêu giáo dục mầm non.

Để đạt được mục tiêu trên, việc chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục trẻ mầm non phụ thuộc vào chất lượng đội ngũ giáo viên và điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học trong trường. Vì vậy muốn nâng cao chất lượng giáo dục trước hết phải tăng cường xây dựng cơ sở vật chất và trang thiết bị trường học bởi đây là diều kiện, phương tiện để giúp trẻ phát triển về mọi mặt.

Chính vì vậy Hiệu trưởng trường mầm non Thị Trấn Nếnh tham mưu xây dựng thêm phòng học và phòng chức năng. Sửa lại khu Yên Ninh và Sen Hồ. Để chuẩn bị bước vào năm học mới!

Sau đây là một số hình ảnh về trường đang xây dựng:

                                                                       Xây dựng thêm phòng học và phòng chức năng Khu Ninh Khánh!

 

 

Lát sân, ốp chân tường và sửa lại nhà vệ sinh Khu Yên Ninh

 

Ốp chân tường Khu Sen Hồ