Stt

Nội dung

Người TH  

 

THÁNG 8/2020

Kỉ niệm Cách mạng tháng 8 và quốc khánh 2/9

 

1

Hiệu trưởng lên kế hoạch phòng chống COVID -19

Kế hoạch  trực hè, Người trực hè phải vệ sinh trường lớp sạch sẽ, chăm sóc cây xanh cây cảnh

HT

2

Hiệu trưởng tham mưu với các cấp có thẩm quyền mở rộng diện tích trường, đầu tư xây dựng phòng học phòng chức năng, bếp ăn 1chiều, sửa chữa phòng học, sân chơi, đồ chơi ngoài trời, tham mưu mua sắm trang thiết bị đồ dùng đồ chơi dạy học, đồ chơi ngoài trời

HT

3

Xây dựng dự thảo kế hoạch năm học 2020- 2021

 Phân công nhiệm vụ cho CB,GV,NV cụ thể

HT

4

Lên kế hoạch tuyển sinh học sinh với các thủ tục đã quy định và thực hiện tốt ngày  tựu trường 01/9/2020

Toàn trường

5

Hiệu trưởng . Dự tổng kết năm học 2019-2020 triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021 của PGD

HT

6

Xây dựng kế hoạch thực hiện PTGD ngắn hạn, trung hạn dài hạn  đến năm 2020 – 2025

HT

7

Chuẩn bị tốt các điều kiện khai giảng năm học mới 05/9/2020

TT

8

Rà soát, tổng hợp, đăng ký đồ dùng học liệu. 

TT

9

Thực hiện tốt công tác điều tra trẻ từ 0 – 5 tuổi và xóa mù   

TT

10

Thực hiện quy trình công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại tổ trưởng, tổ phó chuyên môn và văn phòng

TT

11

Lên kế hoạch giáo dục kỹ năng sống cho CBGV, NV

TT

12

Họp hội đồng nhà trường; ban đại diện cha mẹ học sinh; Họp phụ huynh các lớp 28/8/2020,  dự kiến các khoản thu chi duyệt cấp trên

TT

13

Làm tốt công tác phối hợp trẻ lên lớp 1 vào ngày 3/8/ 2020

BGH

14

Tổ chức lao động dọn vệ sinh khử khuẩn trường lớp để tuyển sinh học sinh vào năm học mới

TT

15

Phân công nhận lớp mới và có kế hoạch trang trí lớp mới

TT

16

Lao động trồng cây xanh cây cảnh trong toàn trường

TT

17

Lên kế hoạch học rèn chữ viết cho CBGV trong trường.  GV trong trường đã học qua lớp đào tạo trực tiếp hướng dẫn cho GV chữ sấu

TT

18

Lên kế hoạch  học thêm tin học trong trường.  GV trong trường giỏi tin học trực tiếp hướng dẫn cho GV yếu môn tin học

TT

19

Cấp ủy chỉ đạo  BCH Công Đoàn và Chi Đoàn kiểm tra đồ dùng đồchơi đường điện, các cửa sổ hư hỏng để có KH sửa chữa

CĐ- CĐ

20

Chuẩn bị nước sát khuẩn rửa tay khô cho 3 khu để chuẩn bị cho trẻ

 

21

Xây dựng đội ngũ giáo viên cốt cán ở các tổ chuyên môn để giúp đỡ các đồng chí còn hạn chế về phương pháp kiến thức tổ chức  HĐ

 

                                      

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 9/2020

 

Stt

Nội dung

 

Kỉ niệm quốc khánh 2/9, Khai giảng năm học mới

1

Chủ động chuẩn bị các điều kiện tổ chức lễ khai giảng năm học 2020 - 2021 ngắn gọn, bảo đảm an toàn, phòng chống Covid-19, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho học sinh, thời gian không quá 45 phút, chỉ làm phần lễ, không tổ chức phần hội và bảo đảm yêu cầu về phòng chống dịch. Thông qua kịch bản khai giảng năm học mới ở 3 khu, Sen Hồ, Yên Ninh vào thứ 6 NK vào thứ 7

2

Triển khai nội dung họp trực tuyến ngày 28/8/2020 của Sở GD Bắc Giang, nhiệm vụ tiếp tục nâng cao kiến thức, kỹ năng tổ chức thực hiện nhiệm vụ chăm sóc, giáo dục trẻ cho đội ngũ CBQL, GV, NV và nội dung chống bạo hành trẻ, và quyền trẻ em, ND tổ chức ăn bán trú trong trường mầm non

3

Chuẩn bị máy đo thanh nhiệt và nước rửa tay sát khuẩn khi trẻ đến trường

4

Xây dựng kế hoạch chống bạo hành trẻ em trong trường mầm non

5

Triển khai quyết định số 10/2020/NQ-HĐND tỉnh Bắc Giang  ngày 9 tháng 7/2020 về quy định mức thu trong năm học 2020 - 2021. Trường mầm on Thị Trấn Nếnh  quán triệt tất cả CB,GV không được thu bất cứ khoản nào ngoài quy định của NQ-HĐND tỉnh Bắc Giang đã ban hành  

6

Triển khai học tập quy tắc ứng xử trong trường mầm non

7

Triển khai công tác ăn bán trú trong trường mầm non

8

Rà soát, tổng hợp, đăng ký đồ dùng học liệu. 

9

Thực hiện tốt công tác điều tra trẻ từ 0 – 5 tuổi; chuẩn bị phổ cập trẻ 4 tuổi

10

Phân công nhiệm vụ cụ thể cho PHT và tổ trưởng, tổ phó chuyên môn và văn phòng năm 2020 – 2021.

11

Lên kế hoạch giáo dục kỹ năng sống cho CBGV, NV

12

Họp hội đồng nhà trường; ban đại diện cha mẹ học sinh; Họp phụ huynh các lớp /9/2020,  dự kiến các khoản thu chi duyệt qua Phòng giáo dục

13

Tổ chức Hội nghị cán bộ công chức viên chức ( dự kiến ..../9/2020). Phân công nhiệm vụ; Giao chỉ tiêu, đăng ký thi đua; thông qua nội qui, qui định, tiêu chí đánh giá xếp loại thi đua CBGV,NV năm học 2020-2021; Cam kết thực hiện chất lượng chăm sóc giáo dục; trường lớp học an toàn, chấp hành qui định dân số kế hoạch hóa gia đình, an toàn gia thông, văn hóa công sở; Vệ sinh ATTP...;

14

Tổ chức lao động trồng cây xanh cây cảnh trong trường

15

Phân công một số giáo viên phụ trách trang trí các phòng học mới 

16

Tham gia học chuyên đề phòng Giáo dục và triển khai chuyên đề nhà trường. Họp tổ chuyên môn MG; đủ 2 lần/ tháng/ tổ vào tuần 2 và 4;

17

Tiếp tục rèn chữ viết cho CBGV trong trường. vào các ngày thứ 7 và chủ nhật 

18

Lên kế hoạch  học thêm đàn và hội họa , giao đ/c hồng và đ/c Hiếu 

19

 Kiểm tra đầu năm theo kế hoạch, tăng cường kiểm tra đột xuất thực hiện qui chế chuyên môn,nề nếp học sinh, thực hiện thời gian biểu. 

20

 Tổ chức cân đo theo dõi, tổng hợp sức khỏe cho trẻ hoàn thành trước 10/9/2019

21

Xây dựng đội ngũ giáo viên cốt cán ở các tổ chuyên môn, mỗi độ tuổi 2 đ/c ngoài tổ trưởng và tổ phó chuyên môn để giúp đỡ các đồng chí còn hạn chế về phương pháp kiến thức tổ chức  HĐ

22

Xây dựng đội ngũ chuyên trang trí lớp, phòng học, cảnh quang môi trường sư phạm trong và ngoài lớp học, Dự kiến, đ/c Hoa, Anh, Hằng, Thúy, Hồng , Hiếu 

23

Thành lập đội văn nghệ trong nhà trường

24

Xây dựng dự thảo kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn trong năm 2020-2021

25

Ra các quyết định và kế hoạch trong năm học

26

Tiếp tục tham mưu xây dựng bếp ăn một chiều, phòng học, phòng chức năng, sân vườn, cổng, nhà bảo vệ nhà xe, mở rộng diện tích nhà trường

27

Dự kiến hết tháng 9 rút Yên Ninh về Ninh Khánh

28

Lên kế hoạch nhờ Bộ dội về chuyển đồ giúp và trang trí lớp khi được bàn giao trường vào cuối tháng 9/2020

29

Xây dựng kế hoạch nâng cao chất lượng giáo dục và dạy theo chương trình mới nghiên cứu theo bài học

30

Lên kế hoạch trang trí môi trường ngoài trời  ở khu Sen Hồ và Ninh Khánh

31

Lên kế hoạch ốp tường phòng học khu Ninh Khánh sử dụng tiền XHHGD

32

Công tác tài chính kế toán: Hoàn chỉnh hồ sơ dự toán các khoản thu chi duyệt với lãnh đạo PGD, thực hiện công khai theo qui định, xây dựng dự thảo qui chế chi tiêu nội bộ; thanh quyết toán, chi trả tiền lương, chế độ, chính sách cho người lao động,CBGV học sinh đầy đủ kịp thời theo qui định