Thực hiện chương trình công tác tháng 04 năm 2021. Ngày 21/04/2021 trường  Mầm non Ninh Tiến tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học cho cán bộ giáo viên năm học 2020-2021. 100% cán bộ giáo viên tổ 5-6 tuổi tham gia sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học nghiêm túc. Qua buổi sinh hoạt chuyên môn giúp giáo viên:

  • Hiểu được những vấn đề cơ bản về sinh hoạt chuyên môn (SHCM) theo nghiên cứu bài học (NCBH): Bản chất, ý nghĩa của SHCM theo NCBH? Sự khác biệt giữa SHCM theo NCBH với SHCM truyền thống; Quy trình kỹ thuật tổ chức SHCM theo NCBH.

- Nhận thấy những thuận lợi và những khó khăn khi triển khai tổ chức SHCM theo NCBH, từ đó đề ra các biện pháp phù hợp để triển khai SHCM theo NCBH hiệu quả.

- Biết cách xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai mô hình SHCM theo NCBH có hiệu quả.

- Có kỹ năng thực hiện buổi SHCM theo NCBH: Chuẩn bị buổi SHCM; biết cách quan sát, suy ngẫm và chia sẻ; biết cách điều hành buổi thảo luận.

- Biết cách xây dựng kế hoạch thực hiện SHCM theo NCBH. Tin tưởng vào ý nghĩa và giá trị của sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học.Sẵn sàng chia sẻ ý kiến với đồng nghiệp và mong muốn được học tập để cải thiện trình độ chuyên môn nghiệp vụ của bản thân.

- Ham muốn cải tiến các hoạt động giáo dục hằng ngày thông qua sinh hoạt chuyên môn.

Tại buổi sinh hoạt chuyên môn  các đồng chí cán bộ và giáo viên được dự giờ 01 hoạt động khám phá sự kỳ diệu của nước. Quy trình, kĩ thuật thực hiện SHCM theo NCBH đi đúng và đầy đủ theo 3 bước:

Bước 1 - Chuẩn bị và thiết kế bài học minh hoạ: bước này tập trung vào xây dựng kế hoạch cho buổi sinh hoạt chuyên môn và thiết kế bài học minh hoạ

Bước 2 - Thực hiện bài học minh hoạ và tiến hành dự giờ, quan sát diễn biến quá trình học tập của trẻ. Bước này tập trung vào việc thu thập những bằng chứng sinh động về việc trẻ học như thế nào

Bước 3 - Chia sẻ và suy ngẫm về diễn biến việc học của trẻ trong bài học minh hoạ. Bước này tập trung vào việc phân tích và suy ngẫm để lý giải cặn kẽ việc học của trẻ.

Cuối buổi sinh hoạt chuyên môn, cán bộ quản lý đã tổ chức rút kinh nghiệm, các đồng chí giáo viên thảo luận sôi nổi và ghi nhận sự sáng tạo, cố gắng nỗ lực của các đồng chí giáo viên tổ mẫu giáo 5-6 tuổi,  hoạt động đã giúp cho giáo viên được trao đổi kinh nghiệm và học hỏi lẫn nhau, tích cực thảo luận, trẻ hào hứng tích cực tham gia vào các hoạt động. Buổi SHCM đi đúng hướng, đúng trọng tâm, đạt hiệu quả và tạo được bầu không khí thân thiện, cở mở, gắn bó giữa các GV trong nhà trường.