MODULE MN 5


ĐẶC ĐIỂM PHÁT TRIỂN THẨM MĨ, NHỮNG MỤC TIÊU VÀ KẾT QUẢ MONG  ĐỢI Ở TRẺ MẦM NON VỀ THẨM MĨ

 

  1. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN

Giáo dục phát triển thẩm mĩ là một trong năm  mặt giáo dục
nhằm phát triển toàn diện trẻ mầm non, góp phần hình thành
những yếu tổ đầu tiên của nhân cách, chuẩn bị cho trẻ vào học
lớp một.

Trong chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phát triển thẩm
mĩ cho trẻ được tiến hành thông qua nhiều  hoạt động mà âm
nhạc và tạo hình được coi là những hoạt động nghệ thuật có ưu
thế. Mục đích của giáo dục thẩm mĩ nhằm phát triển ở trẻ khả
năng  cảm  nhận và thể hiện cái đẹp , giáo dục trẻ mối quan hệ thẩm mĩ, tình cảm thẩm mĩ .Từ đó hình thành ở trẻ thị hiếu và thái độ thẩm mĩ đúng đắn.

 

Để việc giáo dục phát triển thẩm mĩ cho trẻ  đạt hiệu quả, người
giáo viên cần nắm được đặc điểm phát triển thẩm mĩ của trẻ
theo chương trình giáo dục mầm non. Từ đó, giáo viên biết vận
dụng tổ chức các hoạt động giáo dục thẩm mĩ nói riêng và việc
chăm sóc - giáo dục tre mầm non nói chung.


Nội dung của module gồm các hoạt động sau:

-Tim hiểu đặc điểm phát triển thẩm mĩ ở trẻ mầm non

-Đọc và nghiên cứu mục tiêu giáo dục phát triển thẩm mĩ ở trẻ
mầm non

- Phân tích kết quả mong đợi về giáo dục thẩm mĩ ở trẻ mầm non

-Vận dung kết quả đã học vào việc thiết kế các hoạt động
phát triển thẩm mĩ (âm nhac, tạo hình) cho trẻ mầm non.

Module đuợc thiết kế cho 15 tiết học trên  lớp. Tuy nhiên, để việc
tiếp thu được hiệu quả, trước khi học module này giáo viên mầm
non cần hiểu được khái quát đặc điểm tâm sinh lí của trẻ mầm
non; nắm vững chương trình giáo dục mầm non hiện hành.Đồng thời nên tham khảo thêm một số tài liệu có liên quan

 

B.MUC TIÊU

Sau khi học xong module này, giáo viên mầm non có thể:

- Xác định được mục tiêu  giáo dục phát triển thẩm mĩ cho trẻ mầm
non.

- Phân tích được những đặc điểm phát triển thẩm mĩ đổi với trẻ
mầm non

-Nêu lên sự khác biệt giữa các độ tuổi về những đặc điểm
phát triển thẩm mĩ đối với trẻ mầm non

-Phân định rõ kết quả mong đợi về giáo dục phát triển thẩm
mĩ cho trẻ mầm non.

-Thiết kế được các hoạt động giáo dục thẩm mĩ cho trẻ mầm
non.

C.NỘI DUNG

Hoạt động 1: Xác định đặc điểm phát triển thẩm mĩ của trẻ mầm non


1.1.MỤC TIÊU

Giáo viên có đuợc bức tranh tổng thể về đặc điểm phát triển
thẩm mĩ của trẻ mầm non, làm cơ sở giúp giáo viên biết cách lựa
chọn nội dung, phương pháp và cách thức tổ chức các hoạt động
giáo dục thẩm mĩ cho trẻ ở trường mầm non.

1.2THÔNG TIN CƠ BẢN

Tuổi mầm non, đặc biệt ở  tuổi mẫu giáo là thời kì nhạy cảm với
những “cái đẹp" xung quanh, có thể coi đây là thời kì phát cám
cửa những xúc cảm thẩm mĩ - những xúc cám tích cực, dễ chịu
được nảy sinh khi trẻ tiếp xúc trực tiếp với “cái đẹp". Từ những
xúc cảm tích cực, trẻ bắt đầu mong muổn thể hiện trong các hoạt
động nghệ thuật

Đặc điểm cơ bản của hoạt động tạo hình ở tuổi mầm non

a.Hoạt động tạo hình

Hoạt động tạo hình (HĐTH) còn gọi là hoạt động tạo ra cái đẹp
trong cuộc sống và trong nghệ thuật bằng ngôn ngữ, phương tiện
tạo hình. Đó là sự kết hợp hài hoà giữa đường nét - màu sắc - hình
khối và bố cục trong không gian.

HĐTH luôn gắn liền  với đời sống hiện thực nhằm thoả mãn nhu
cầu về cái đẹp cửa con người trên hai lĩnh vực

Một là, tạo ra các tác phẩm nghệ thuật tạo hình nhằm thoả
mãn nhu cầu nhận thức thẩm mĩ, đồng thời nâng cao chất lượng
đời  sống  văn hóa của  con người

.Hai là, đưa cái đẹp vào cuộc sống. Việc này đuợc thực hiện
qua mĩ thuật ứng dụng vơi các chuyên ngành đồ hoạ, trang trí
thủ công mĩ nghệ và kiến trúc.

Nghệ thuật tạo hình còn là hình thức giao tiếp bằng ngôn ngữ của
hình tượng nghệ thuật khi con ngườii chưa biết về lời nói và chữ viết
của nhau. HĐTH giúp ta hiểu biết về quá khứ, biết được trình độ sản
xuất, tập quán, văn hoá xã hội... của mỗi thời đại khác nhau dược thể
hiện bằng phương pháp khác trên vách đá hay đồ dùng, dụng cụ lao
động, đồ thờ, đồ tế 1ễ, đồ trang sức vì thế HĐTH còn là hoạt động
nhận thức đặc biệt mà ở đó con người không chỉ đơn thuần nhận
thức về cái đẹp của thế giới xung quanh mà còn có mong muốn cải
tạo thế giới theo quy luật của cái đẹp

HĐTH là hoạt động đòi hỏi con người lòng ham muiổn, niềm say mê
nghệ thuật... không có những cái đó chắc hẳn không có sáng tạo nghệ
thuật. Sáng tạo nghệ thuật chính là ngưỡng tốii đa của tính tích cực
hoạt động nghệ thuật nói chung, của HĐTH nói riêng, hay nói cách
khác hoạt động nghệ thuật (trong đó có nghệ thuật tạo hình) là hoạt
động thể hiện cao nhất tính tích cực và sáng tạo của người nghệ sĩ

Nghệ thuât tạo hình bao gồm các chuyên ngành hội hoạ, đồ hoạ,
điêu khắc, trang trí thủ công mĩ nghệ

- Hội hoạ: Là nghệ thuật mặt phẳng, không gian cửa nghệ thuật hội
hoạ là không gian hai chiều. Để phản ánh đuợc đối tượng trên mặt
phẳng, người hoạ sĩ phải dùng đường nét, mằu sắc, bố cục để biểu
hiện. Đó chính là ngôn ngữ, là đặc trưng biểu cảm cửa hội hoạ

- Đồ hoạ: Giổng như hội hoạ, ngôn ngữ và đặc trưng cửa đồ hoạ cũng
chính là đường nét, mầu sắc, bố cục (cho đến nay người ta chưa định
nghĩa rõ ràng về đồ hoạ)

- Điêu khắc: có hai loại hình đó là tượng tròn và phù điêu, hay còn
gọi là chạm nổi, song cả hai loại hình này đều dùng hình khối để
biểu hiện

- Trang trí thủ công mĩ nghệ: Là loại hình nghệ thuật ứng dụng, bao
gồm rát nhiều chuyên ngành như: Tạo dáng công nghiệp, tạo dáng
đồ gom, trang trí vải lụa thời trang, làm đồ trang sức…

Qua tìm hiểu khái quát về HĐTH, ta thấy lằng HĐTH và các
chuyên ngành cửa nó đều có trong môi trường HĐTH cửa trẻ mẫu
giáo nhưng hình thưc cửa hoạt động này tồn tại dưới dạng các trò
chơi của trẻ nhằm thỏa mãn nhu cầu “được làm người lớn" cũng
như nhu cầu khác trong sự phát triển của trẻ.

b.Đặc điểm cơ bản của hoạt động tạo hình ở trẻ mầm non

HĐTH của trẻ em chưa phải là một hoạt động sáng tạo nghệ thuật
thực thụ. Quá trình hoạt động và sản phẩm HĐTH của trẻ thể hiện
các đặc điểm của một nhân cách đang được hình thành. HĐTH của
trẻ em không nhằm mục đích tạo nên những sản phần phục vụ xã
hội, cải tạo thế giới hiện thực xung quanh mà kết quả vĩ đại nhất của
quá trình hoạt động là làm biến đổi, phát triển chính bản thân trẻ

Đặc điểm rõ nét nhất trong HĐTH cửa trẻ em đó là tính duy kỉ. Tính
duy kỉ làm cho trẻ đến với HĐTH một cách dễ dàng. Trẻ sẵn sàng vẽ
bất cứ cái gì mà trẻ thích, trẻ muốn chứ không phải là cái dễ vẽ. Mối
quan tâm của trẻ trong hoạt động này là cố gắng truyền đạt, giúp
người xem hiểu được những suy nghĩ, thái độ, tình cảm mà trẻ
miêu tả, chứ không phải là sự đánh giá về thẩm mĩ, do đó trẻ thường
rất hào hứng và hài lòng với tất cả những sản phẩm do minh tạo nên

Một đặc điểm tâm lí rất đặc trưng tạo nên vẻ hấp dẫn riêng cho sản
phẩm HĐTH của trẻ, đó là tính không chủ định. Trẻ mẫu giáo chưa
có khả nâng độc lập suy tính công việc sấp tới một cách chi tiết, các
dự định tạo hình thường nảy sinh một cách tình cờ, phụ thuộc tất cả sản phẩm do mình tạo nên.

 Đôi khi, trẻ cũng “lập kế hoạch" cho HĐTH nhưng kế hoạch này thưởng bị thay đổi nhanh chóng bởi sự chi phối của các yếu tổ ngẫu nhiên xuất hiện trong quá trình quan sát hay trong đời sống xúc cảm, tình cảm

HĐTH ở trẻ nhỏ gồm các dạng: vẽ, nặn, xé dán, chắp ghép. Khả
năng thể hiện tính truyền cảm qua các phương thúc HĐTH cửa trẻ
được phát triển theo từng độ tuổi

*Trẻ2-3 tuổi

Thể hiện bằng đường nét, hình dạng song chưa thể tạo nên những
hình ảnh rõ ràng, đầy đủ nhưng đã có khả năng liên tưởng, liên hệ
giữa các dấu hiệu cửa đối tượng tri giác với những hình vẽ được thể
hiện ra trên giấy. Trẻ ờ tuổi này đã có khả năng thể hiện tưởng
tượng tái tạo, biểu cảm bằng cách sử dụng một số chấm vạch, đường
nét khác nhau bổ sung vào các hình do người lớn vẽ sẵn hoặc hình vẽ
do trẻ tình cờ tạo nên trước đó như: “những tia nắng", “những giọt
mưa", “những chiếc lá", “dòng nước chảy",... làm cho các hình vẽ
“có vẽ" hoàn thiện hơn, “hình tượng" có vẻ trọn vẹn hơn

Ở thời kì tiềm tạo hình và giai đoạn sơ đồ của tạo hình, khi trẻ vẽ
thường tập trung chú ý, nỗ lực hiểu hơn vào sự vận động để biến đổi
các đường nét và tạo nên các hình thù. Bởi vậy, trẻ thường ít quan
tâm tới màu sắc và thường vẽ bằng bất kì loại bút nào mà chúng
tình cờ vớ được. Ở tuổi này, trẻ chưa có khả nâng thể hiện bố cục
trong tranh. Trong quá trình vui chơi - tạo hình, trẻ có thể cảm nhận
bằng các giác quan tính nhịp điệu của sự sắp sếp các đường nét, các
dấu chấm, vạch,... Khi cùng người lớn bổ sung các hình vẽ và mô tả
các hiện tượng đơn gian bằng các vận động và sự sắp xếp hình ảnh
trực quan theo nhịp hình như vẽ “mưa rơi", “lá rụng",... trẻ có thể
tập định hướng trên không gian

*Trẻ 3-4 tuổi

Các kĩ năng tạo hình cửa tre 3-4 tuổi ở mức độ đơn giản. Trẻ có thể
vẽ tương đổi chuẩn xác các hình hình học (tròn, vuông, tam giác) và
rất tích cực, linh hoạt vận dụng phương thức vẽ các hình cơ bản này
để thể hiện các sự vật đơn giản mà trẻ quan sát được trong môi trường xung quanh

 (Ví dụ: trẻ vẽ con gà bằng hai hình tròn làm đầu và
thân, các nét xiên làm chân, ngón chân...). Trong tranh vẽ, trẻ bắt
đầu chú ý tới vai trò của màu sắc như là một dấu hiệu làm đẹp cho
bức tranh nhưng chưa biết cách tô màu cho phù hợp với đổi tượng

(Ví dụ: Trẻ có thể tô ông mặt trời màu xanh, mặt nước màu hồng).
Trẻ phân biệt và có thái độ khác nhau với màu sắc, qua màu sắc để
thể hiện thái độ tình cảm của mình với đối tượng miêu tả (Ví dụ:
màu đáng yêu như đỏ, hồng, vàng, da cam, xanh lục, xanh lam sáng
dùng để tô những nhân vật bé thích; màu để tô những nhân vật dáng
ghét là màu đen, tím, nâu). Các sụ vật đuợc miêu tả thường là trong
không gian hai chiều trên tờ giấy vẽ, thể hiện tính nhịp điệu trong sụ
sắp sếp lặp đi lặp lại các sự vật đơn lẻ cùng loại trên khắp bề mặt tò
giấy (Ví dụ: vẽ những quả trên cành cây, vẽ mưa, hoặc xếp chuỗi
hạt).
*Trẻ 4-5 tuổi

Cùng với việc hoàn thiện dần các kĩ năng tạo hình, trẻ ở lứa tuổi này
đã hiểu được chức năng thẩm mĩ của các đường nét, hình khối. Trẻ
có khả nâng phân biệt và điều chỉnh các nét vẽ, tạo ra nhiều hình
khác nhau (ô vail, hình bán nguyệt), qua đó mà vận dụng rộng phạm vĩ các đối
tượng miêu tả. Đồng thời, trẻ bắt đầu nhận biết, phân biệt màu sắc
thật của đối tượng miêu tả như một dấu hiệu đặc thù và thể hiện
chúng trong tranh vẽ (Ví dụ: trẻ hiểu ông mặt trời nên được tô màu
đỏ hoặc vàng, mặt nước tô màu xanh...). Tri giác không gian và tư
duy không gian phát triển giúp trẻ có thể liênn hệ giữa không gian ba
chiều của khung cảnh hiện thực với không gian hai chiềuu trên tờ
giấy vẽ và biết cách sắp xếp xen kẽ giữa các đối tượng miêu tả chính
trên nên các thành phần trủ yếu (Ví dụ: vẽ đường phố thể hiện sụ
xen kẽ các kiểu nhà, ô tô, cây cổi)

*Trẻ5-6tuổi

Cùng với sự tăng lên của các kinh nghiệm nhận thức, năng lực thẩm
mĩ, các ấn tượng, xúc cảm tình cảm và phát triển kĩ năng vận động
tinh khéo, trẻ 5-6 tuổi có thể sử dụng các đường nét liền mạch, uyển
uyển, rnềm mại để miêu tả tính trọn vẹn của đổi tượng trong cấu
trúc và bổ cục hợp lí. Đồng thời, trẻ linh hoạt trong việc tạo ra các bước chuyển màu, phối màu để tạo nên hiệu quả thẩm mĩ khác nhau
và thể hiện suy nghĩ, tình cảm của mình (Ví dụ: màu xanh non của lá
mạ, màu xanh đậm của bụi cây). Cách bổ cục đa dạng, có chiều sâu
với nhiều tầng cảnh đã khiến tranh vẽ của trẻ thể hiện đuợc mối liên
hệ chặt chẽ giữa nội dung và hình thúc, tạo đuợc sự sinh động, đáng
yêu trong cách thể hiện các đối tượng thẩm mĩ

Tóm lại, khi nghiên cứu các sản phần tạo hình cửa tre mẫu giáo , ta
thấy trẻ thường miêu tả những gì trẻ thấy, trẻ biết, trẻ nghĩ theo cách
cảm nhận riêng của trẻ chứ chưa hẳn là giống như những cái mà
người lớn chứng ta nhìn thấy. Đây là một đặc điểm rất đặc trưng
trong sản phẩm HĐTH của trẻ mẫu giáo. Dưới góc nhìn của trẻ, mọi
sừ vật hiện tượng đều mang một ver đẹp rất ngộ nghĩnh, trong sáng,
đáng yêu và đầy cảm xúc. chính đặc điểm này đã tạo nên những sáng
tạo đầy bất ngờ trong các sản phần tạo hình của trẻ. Tuy nhiên, cùng
với việc hoàn thiện dần các kĩ năng tạo hình, người lớn và nhà giáo
dục cần làm phong phú hơn biểu tượng về các sự vật hiện tượng, mở
rộng vốn hiểu biết, tăng cường cho trẻ quan sát các sự vật hiện tượng
có trong hiện thực và các hình tượng trong những tác phẩm nghệ
thuật để làm giàu vốn sống cho trẻ, giúp trẻ miêu tả đối tượng tạo
hình trong tính nghệ thuật, sáng tạo và chân thực hơn

Đặc điểm cơ bản  của hoạt động âm nhạc ở tuổi mầm non


a. Hoạt động âm nhạc

Ở trưởng mầm non, đặc biệt là đổi với lứa tuổi mẫu giáo, âm nhac là
một trong những loại hình nghệ thuật phát triển năng lực cảm xúc,
tưởng tượng, sáng tạo, sự tập trung chú ý, khả năng diễn tả hứng thú
cửa trẻ

Khác với các loại hình nghệ thuật như hội họa, văn học,... âm nhac
không hoàn toàn xác định rõ những hình ảnh cụ thể. Âm nhạc bằng
ngôn ngữ riêng là giai điệu, âm sắc, cường độ, nhịp độ, hòa âm, tiết
tấu... cùng với thời gian đã thu hút, hấp dẫn, làm thỏa mãn nhu cầu
tình cảm của trẻ

Âm nhạc là phương tiện giúp trẻ nhận thức thế giới xung quanh,
phát triển lời nói, quan hệ giao tiếp, trao đổi tình cảm... Đối với trẻ,
âm nhạc thế giới kì diệu đầy cảm xúc. Trẻ có thể tiếp nhận âm nhạc
ngay khi còn nằm trong nôi. Trẻ có thể tiếp nhận âm nhạc ngày khi còn nằm trong nôi.Trẻ mầm non dễ xúc cảm,vốn gây thơ, trong sáng nen tiếp xúc với âm nhạc là nhu cầu không thể thiếu. Thế giới âm thanh muôn màu không ngừng chuyển động tạo điều kiện cho trẻ phát triển các chức năng tâm lí , năng lực hoạt động và sự hiểu biết của trẻ.

b.Đặc điểm phát triển khả năng âm nhạc của trẻ mầm non

Ngay từ thủa ấu thơ , trẻ đã biết nghe và đã có những phản ứng âm thanh . Trẻ 2 tháng tuổi đã có biểu hiện lắng nghe âm thanh. Trẻ từ 4 đến 5 tháng tuổi biết hướng theo nơi phát ra âm thanh. Trẻ ngoái lại nhìn khi nghe thấy âm thanh phát ra .Trẻ ở những tháng tuổi này đã có biểu hiện hưởng ứng với tính chất âm thanh của âm nhạc bằng thái độ sung sướng khi nghe tiếng nhạc. Trẻ nín khóc khi nghe tiến ru à ơi. Gần 1 tuổi biết u ơ theo tiếng hát ru của người lớn . Tuy nhiên khả năng chú ý đến âm thanh của trẻ tương đối ngắn.Trẻ rất thích hóng chuyện, thích nghe cô  hát những bài hát ru, dân ca, các bài hát có giai điệu êm dịu và vuốt ve tay chân trẻ hoặc bế trẻ đung đưa theo nhịp bài hát.

*Trẻ 1-2 tuổi

Ở độ tuổi này, những bài hát vui tươi, nhộn nhịp để tạo cho trẻ
những cảm xức và sụ tập trung chú ý. Trẻ có thể hát theo người lớn
những từ  cuối, những câu hát đơn giản, thích nghe hát ru, nghe
những bài hát có giai điệu mềm mại, êm dịu. Trẻ biết hưởng ứng
cảm xúc với âm nhac bằng các động tác đơn giản như: vẫy tay, nhún
nhảy, đung đưa... tuy nhiên chưa khớp với nhịp điệu âm nhạc

*Trẻ 2-3 tuổi

Trẻ  có những biểu hiện hưởng ứng âm nhạc bằng thái độ cụ thể, rõ
ràng như tươi cười, yên lặng, vui vẻ, thích thú, chăm chú, ngạc nhiên.
Trẻ có khả năng chú ý nghe hơn và cò thể phân biệt độ cao thấp , to
nhỏ của âm thanh. Trẻ có thể hát theo người lớn những bài hát ngắn,
đơn giản, biết thể hiện cảm xúcc âm nhạc bằng những vận dộng đơn
giản như vỗ tay, giậm chân, vẫy tay, nhún nhảy theo nhịp
điệu âm nhạc, chạy vòng quanh theo tiếng nhạc.

*Trẻ 3-4 tuổi

Đây là giai đoạn chuyển từ  nhà trẻ lên mẫu giáo. Về ngôn ngữ, trẻ đã
nói được liên tục hơn. Những biểu hiện về thái độ cũng rõ rệt hơn
như ngạc nhiên, thích thú, chăm chú... được bộc lộ rõ trong vận
động như: giậm chân, vỗ tay, vẩy tay... theo âm nhac.
Ở trẻ xuẩt hiện sự hứng thú với âm nhac, đôi khi trẻ hứng thú với
một dạng âm nhạc hoặc với một tác phẩm âm nhạc nào đó. Tuy
nhiên, cảm xúc và hứng thú âm nhạc chưa ổn định, nhanh chóng xuất
hiện và cũng mất ngay.

Trẻ có thể tự hát hoặc có sự hỗ trợ chút ít của người lớn để hát
những bài hát ngắn, đơn giản.

Trẻ độ tuổi này có thể làm quen với một số nhac cụ gõ đệm như:
trống cơm, chũm chọe..., tập sử dụng gõ đệm theo nhịp bài hát

*Trẻ 4-5tuổi

Trẻ ở tuổi này đã thể hiện tính độc lập. Trẻ đặt ra các câu hỏi như: vì
sao? Thế nào?... Trong tư duy trẻ bắt đầu nắm đuợc nuối quan hệ
giữa các sự vật, hiện tượng. Trẻ có thể xác định được các âm thanh
cao, thấp, to nhỏ. Âm sắc(tiếng hát của bạn hoặc tiếng đàn). Biết
phân biệt tính chất âm nhac: Vui vẻ, sôi nổi, êm dịu, nhịp độ nhanh
hay chậm... Trẻ hiểu đuợc yêu cầu của bài hát, sự phối hợp động tác
trong khi múa. Ở độ tuổi này, giọng trẻ đã âm vang (tuy chưa lớn)
và linh hoạt hơn. Âm vục giọng đã ổn định trong khoảng quãng 6
(RÊ - Xi). Khả năng phối hợp giữa nghe và hát cũng ổn định hơn.
Hứng thú với từng dạng hoạt động âm nhạc ở từng trẻ, khả năng thể
hiện sự phân hoá rõ rệt, trẻ thích hát trê thích múa, trẻ thích chơi các
dụng cụ âm nhac...

* Trẻ5-6 tuổi

Đây là giai đoạn chuẩn bị cho trẻ vào trường tiểu học. Trẻ có khả
năng tri giác toàn vẹn hình tượng âm nhạc. cảm giác tai nghe và kinh
nghiệm nghe nhạc của trẻ cũng tích luỹ đuợc nhiều hơn. Trẻ có thể
phân biệt độ cao, thấp , của âm thanh giai điệu đi lên hay đi xuống,
độ to, nhỏ, thậm chí
cả sự thay đổi cường độ âm thanh (mạnh hay
yếu) âm sắc cửa một số nhạc cụ, giọng hát. Giọng hát đã vang hơn,
âm sắc ổn định, tầm cữ giọng cũng mở rộng, trong khoảng quãng s
(Đô 1 - Đô 2). Sự phối hợp giữa tai nghe và giọng hát cũng tốt hơn.
Trẻ có thể vận động theo nhạc một cách nhịp nhàng, uyển chuyển, có
thể dĩ chuyển ờ các đội hình khác nhau, động tác truyền cảm, đôi khi
có sự sáng tạo ở một mức độ nhẩt định

Điều này cho thấy rằng, trong quá trình giáo dục âm nhạc cần phái
nắm được đặc điểm lứa tuổi chung và chú ý đặc điểm cá biệt ở từng
 trẻ

c. Đặc điểm hoạt động âm nhạc của trẻ mầm non

Trẻ nhà trẻ, bộ máy phát âm còn yếu ớt, rất nhạy cảm và còn tiếp
tục hoàn chỉnh cùng với sự phát triển chung của cơ thể.
So vòi người lớn, thanh quản cửa trẻ chỉ to bằng một nửa người lớn.
Các dây thanh đới mảnh dẻ và ngắn, vòm họng còn cứng, chưa linh
hoạt, hơi thờ còn yếu, hời hợt. vì vậy, giọng trẻ có đặc điểm là cao và
yếu, sự chú ý và cảm giác về tai nghe của trẻ do vậy cũng còn hạn
chế. Âm vực giọng chỉ có thể hát những giai điệu ngấn, phù hợp với
giọng nói tự nhiên, âm vang cũng chưa rõ và phụ thuộc tuỳ theo tùng
độ tuổi cửa trẻ.

*Trẻ dưới 1 tuổi

Chủ yếu là cô cho trẻ làm quen với ca hát bằng cách hát cho trẻ nghe.
Khi nghe trẻ có biểu hiện hưởng ứng cảm xúc của mình với bài hát
bằng giọng u ơ hay a a theo.

*Trẻ 1 tuổi

Ngoài việc cho trẻ nghe hát là chú yếu, trẻ bắt đầu biết hát theo cô
những âm cuối của câu nhạc, tiết nhạc. Trẻ nhún nhảy, lắc lư khi
được nghe nhạc, nghe hát. Trẻ thích nhún nhảy đung đưa theo nhac
và bắt chước làm theo một vài âm thanh, cử chỉ, điệu bộ. Trẻ thích
nghe nhac trên đài hoặc ti vi, đặc biệt là những đoạn quảng cáo vì
mầu sắc chúng thường hấp dẫn, lại ngắn, và được nhắc đi, nhắc lại.
Trẻ thích chơi với các đồ chơi phát ra âm thanh như cái chuông,
trống, thanh gõ..

*Trẻ 1-2 tuổi

Trẻ đã biết hát nhẩm theo khi nghe người khác hát và bắt đầu hát
theo vài từ cuối của câu hát, những bài hát vui tươi, nhộn nhịp dễ
tạo cho trẻ cảm xúc. Trẻ thích nghe hát ru, những bài hát có giai điệu
vui tươi và hưởng ứng cảm xức bằng các động tác như: vỗ tay, nhún
nhảy theo nhịp điệu bài hát, tuy nhiên chưa thật nhịp nhàng với nhịp
điệu âm nhac

*Trẻ 2-3tuổi

Trẻ có thể hát theo cô những bài hát ngắn, dễ hát, âm vực phù hợp
với trẻ từ Mi - La. Nội dung gần gũi với trẻ. Trẻ bắt chước cô giáo
những động tác đơn 1ẻ của một bài hát. Trẻ nhún nhảy, lắc lư khi
nghe cô hát hoặc nghe băng nhạc

*Trẻ mẫu giáo (3-6 tuổi)

Ở độ tuổi này bộ máy phát âm còn yếu ớt, rất nhạy cảm và còn tiếp
tục hoàn chỉnh cùng với sự phát triển chung của cơ thể.
Giọng trẻ có đặc điểm là cao và yếu. Độ tinh nhạy của tai nghe dâfn
tăng lên, do đó năng lực cảm nhận các thuộc tính của âm thanh âm
nhạc (như độ cao, thấp, mạnh, nhẹ, to nhỏ...) trong mỗi bài hát, bản
nhạc ờ trẻ cũng được bộc lộ. Tuy nhiên, sừ chú ý của tai nghe còn
yếu, cảm giác về tai nghe của trẻ do vậy cũng bị hạn chế về độ chuẩn
sác (mà yêu cầu cần đạt tới)

Trẻ chưa điều khiển đuợc cơ quan thanh quản và hô hấp nên âm
thanh phát ra chưa rõ ràng và nhiều khi không theo chú định của
bản thân

Âm vực giọng thuận lợi để trẻ hát một cách tự nhiên, âm vang cũng
khác nhau theo từng độ tuổi

Trẻ 3-4 tuổi, âm vực giọng từ Rê – La

Trẻ 4- 5 tuổi, âm vực giọng từ Rê- Xi

Trẻ 5-6 tuổi, âm vực giọng từ  Đồ-Đố

Để giúp cho trẻ tự điều khiển được giọng hát của mình, cần phải xác
định được âm vực giọng hát của từng trẻ, có kế hoạch luyện tập có hệ
thống nhằm củng cổ và bảo vệ giọng hát cũng như tai nghe cửa trẻ

-Trẻ3-4 tuổi

Trẻ đã có những cảm xúc âm nhạc và có những biểu hiện bên ngoài
như: ngạc nhiên, thích thú, vẫy tay,… Trẻ có khả năng phân biệt và
nhắc lại những giai điệu đơn giản. Tuy nhiên những cảm xúc và
hứng thú âm nhạc đó vẫn chưa ổn định, nhanh chóng xuất hiện và
cũng mất đi ngay

  • Trẻ4-5tuổi

Trẻ có những biểu hiện ổn định về mặt cảm xúc, đôi khi biết hửơng
ứng vui vẻ, mạnh mẽ với giai điệu mang tính chất vui vẻ, rộn rã.
Bước đầu trẻ đã có những biểu hiện quan tâm tới nội dung bài hát
với những câu hỏi “Nói về cái gì?", “ về ai?".

Trẻ có biểu hiện về trí nhớ âm nhạc, bước đầu nắm đuợc những ấn
tượng về tác phẩm âm nhạc đã được nghe

Vận động của trẻ ở độ tuổi này đã phong phú hơn. Bước đầu trẻ biết
làm các động tác phối hợp đơn giản (như vẫy cánh tay kết hợp nhún,
vỗ tay……dậm chân...). Trẻ chưa thực hiện những động tác khó nhiều chi
tiết hoặc đòi hỏi độ chính sác cao. Việc dĩ chuyển đội hình cũng
chưa đề cập tới

  • Trẻ 5-6 tuổi

Sự chú ý của trẻ cao hơn và kéo dài. Trẻ biết tập trung nghe âm
nhac. Trẻ có khả năng cảm nhận trạng thái chung của âm nhac,
theo dõi sự phát triển của hình tượng âm nhac. Trẻ biết thể hiện
nhu cầu đối vơi âm nhạc và có ý thức hơn, biết xác định được tính
chất âm nhac vui, buồn, âm thanh cao, thấp, to, nhỏ, nhanh, chậm

Các vận động cơ bản đã hoàn thiện hơn, đặc biệt khả năng vận
động của các cơ lớn. Trẻ biết phối hợp động tác tay, chân, thân
mình biết múa cùng bạn, múa với các đội hình đơn giản, các động
tác phong phú hơn


Hoạt động 2: Xác định mục tiêu giáo dục phát triển thẩm mĩ cho trẻ mầm non


2.1. MỤC TIÊU

Giáo viên có đuợc cách nhìn tổng thể về mục tiêu giáo dục thẩm
mĩ cho trẻ mầm non, giúp giáo viên triển khai nội dung lĩnh vực
giáo dục phát triển thẩm mĩ một cách đúng hướng

2.2. NỘI DUNG

Mục tiêu giáo dục phát triển thẩm mĩ cho trẻ mầm non bao gồm:
- Mục tiêu giáo dục thẩm mĩ cho trẻ nhà trẻ (3-36 tháng).
- Mục tiêu giáo dục thẩm mĩ cho trẻ mẫu giáo (3-6 tuổi).
2.3. ĐỌC THÔNG TIN SAU

- Mục tiêu giáo dục phát triển thẩm mĩ cho trẻ nhà trẻ

Mục tiêu giáo dục phát triển thẩm mĩ cho trẻ nhà trẻ nằm trong
mục tiêu giáo dục phát triển tình cảm, kĩ năng xã hội và thẩm mĩ
đó là: Thích nghe hát, hát và vận động theo nhạc; thích vẽ, xé dán,
xếp hình..

- Mục tiêu giáo dục phát triển thẩm mĩ cho trẻ mẫu giáo:

+ Có khả nàng cảm nhận vẻ đẹp trong thiên nhiên, cuộc sống và
trong các tác phẩm nghệ thuật

+ Có khả năng thể hiện cảm xúc, sáng tạo trong các hoạt động âm
nhạc, tạo hình

+ Yêu thích, hào hứng tham gia vào các hoạt động nghệ thuật

Hoạt động 3: Xác định kết quả mong đợi vẽ sự phát triển thẩm mĩ ở trẻ mầm non

3.1.MỤC TIÊU

Giáo viên có được cách nhìn tổng thể kết quả mong đợi về sụ
phát triển thẩm mĩ ở trẻ mầm non. Từ đó, giúp giáo viên định
hướng cách lựa chọn nội dung, phương pháp và cách thức tổ
chức các hoạt động nghệ thuật (âm nhạc, tạo hình) cho trẻ trong
trường mầm non

Hoạt động 4: Thiết kế các hoạt động âm nhạc/tạo hình, trên cơ sở của việc xác định đặc điểm, mục tiêu và kết quả mong đợi về giáo dục phát triển thẩm mĩ cho trẻ mầm non theo nội dung chương trình giáo dục mầm non

4.1.MỤC TIÊU

Giáo viên có được những gợi ý về việc tổ chức các hoạt động âm
nhạc, tạo hình cho trẻ, được tổ chức trong hoạt động học ở
trường mầm non. Các hoạt động gợi ý này nhằm giúp giáo viên
tham khảo việc lựa chọn nội dung, phương pháp, cách thức tổ
chức các hoạt động nghệ thuật(âm nhac, tạo hình). Từ đó, giúp
giáo viên biết cách thiết kế các hoạt động nghệ thuật (âm nhac,
tạo hình) đuợc tổ chức cho trẻ ở độ tuổi do giáo viên phụ trách
trong trường mầm non

4.2.ĐỌC THÔNG TIN THAM KHẢO

Gợi các hoạt động âm nhạc, tạo hình cho trẻ nhà trẻ và mẫu giáo

A. Hoạt động âm nhạc cho trẻ nhà trẻ

Hoạt động 1

Nghe hát: “Cò lả"- Dân ca đồng bằng Bấc Bộ

1. Mục đích

Tập cho trẻ biết chú ý nghe cô hát

2. Chuẩn bị

Mõ hoặc song loan

3. Tiến hành

Đối với trẻ quá nhỏ, cô có thể cho trẻ ngồi vào lòng, trẻ còn lại ngồi

xung quanh cô. Cô hát tình cảm, thể hiện giọng mềm mại, nhẹ nhàng

như cánh cò bay. Cô vùa hát vùa nhìn tre âu yếm

Những lần hát sau, cô có thể vừa hát vừa gõ đệm bằng mõ hoặc song

loan. Hoặc cô hát cầm tay trẻ này hoặc trẻ khác lắc nhẹ theo nhịp

điệu bài hát

Hoạt động 2

Nghe nhạc, nghe hát: ‘Em mơ gặp  Bác Hồ". Nhạc và lời: Xuân Giao.
Dạy trẻ vỗ tay và làm động tác minh hoạ theo bài hát

1. Mục đích

Trẻ chú ý nghe và biết thể hiện cám xúc cùng cô.

2. Chuẩn bị

- Tranh Bác Hồ với các cháu thiếu nhi.

- Băng cát xét

3. Tiến hành

- Cô cho trẻ xem tranh Bác Hồ với các cháu thiếu nhi và cùng trò

chuyện với trẻ về tình cảm, sự chăm lo của Bác đối với các cháu thiếu nhi

- Cô hát cho trẻ nghe, kết hợp động tác minh hoạ như sau:

+ Đêm qua... Bác Hồ

Hai tay chắp vào nhau, up vào má trái, ngu ỏi đung đưa theo nhịp

bài hát.

 + Râu Bác dài... bạcphữ

Hai tay chỉ vào cằm, rồi từ từ vuốt lên hai mái đầu.
+Em âu yếm... má Bác

Hai tay bắt chéo nhau, rồi từ từ đưa hai ngón tay trỏ chỉ lên hai bên
má.
+ Vui bên bác …. Em múa hát

Hai tay đưa lên cao, tay phải giơ cao, tay trái thấp, cuộn cổ tay theo
nhịp, roi đổi bên

+Bác mỉm cười... Em ngoan

.Tay phái vẩy nhẹ theo nhịp bài hát, mắt nhìn âu yếm. Rồi từ từ úp
hai tay lên ngực, người lắc nhẹ theo nhịp bài hát.
Cô động viên trẻ vỗ tay đệm cho cô hát. Trẻ nào thích hát cô cho trẻ
phụ hoạ theo cô

Hoạt động 3

Dạy hát Con gà trống- Nhạc và lời: Tân Huyền

Vận động theo nhạc: Đoàn tàu nhỏ xíu.

  1. Mục đích

Trẻ hát đúng giai điệu bài hát cùng với cô giáo.
Bước đầu làm quen với vận động theo nhac

2. Chuẩn bị

Trống lắc, băng cát xét.

Mũ lái tàu, lá cờ xanh, lá cờ đỏ.

3.Tiến hành

- Cô cho trẻ nghe băng bài hát: Đoàn tày nhỏ xíu. Cô đóng vai bác lái
tàu, đầu đội mũ, tay cầm lá cờ xanh và cho cả lớp nối đuôi nhau đi
thành vòng tròn trong lớp (trẻ bá vai nhau), vừa đi đều vừa hát theo
bài hát. Khi nào cô giơ lá cờ đỏ cả lớp dừng lại. Cô cho trẻ vận động
một vài lần.

- Cô giả cất tiếng gáy ỏ. ỏ. o... Cô đố trẻ đó là tiếng gáy của con gì?
Cô và trẻ trò chuyện về chú gà trống “Khi trời vừa hửng sáng, chú
gà trống đã cát tiếng gáy vang ò. ó. o... gọi mọi người mau dậy thôi
để đi làm việc. Các con ơi! Mau dậy thôi để đến trường mẫu giáo"

- Cô hát mẫu kết hợp động tác minh hoạ.

- Cô giới thiệu tên bài hát, tên tác giả

- Cô dạy trẻ hát: cô hát to, chậm rõ lời, cho trẻ hát theo cô từng câu
một từ đầu đến hết bài hát.

Hoạt động 4

Dạy vận động theo nhac: Đoàn tàu nhỏ xíu

Nghe nhạc, nghe hát: Con cò cánh trắng.

1.Mục đích

Trẻ biết vận động nhịp nhàng theo bài hát

Biết chú ý nghe cô hát, nghe trọn vẹn tác phẩm

2. Chuẩn bị

Mũ bác lái tàu, lá cờ xanh, lá cờ đỏ.

Bức tranh về chú cò bay trên cánh đong.

3.Tiến hành

- Cô trò chuyện với trẻ về bức tranh chú cò đang bay trên cánh
đồng. Cô hỏi trẻ: “Các con đã đuợc nghe bài hát gì nói về chú cò?".
Cô hát cho trẻ nghe kết hợp động tác cánh cò bay lả bay la. Cô hỏi
tre tên bài hát?

Cô đội mũ bác lái tàu, tay cầm lá cờ xanh và nói: “Bây giờ đã đến giờ
lên tàu xin mời các con hãy lên tàu". Cô cho trẻ bá vai nhau vừa đi
vừa hát bài Đoàn tàu nhỏ xíu. Hát hết bài, cô cầm lá cờ đỏ ra hiệu tàu
dừng lại. Cô có thể mời trẻ lớn nhẩt lên đồng giả bác lái tàu, cô bá
vai trẻ và cùng vận động với trẻ. Để giúp trẻ vận động một cách
hứng thú, nhịp nhàng theo nhạc, cô cho trẻ nghe băng cát xét, trong
quá trình vận động cô có thể giả tiếng còi tàu hú tu tu xinh xịch...
B.Hoạt động âm nhạc cho trẻ mẫu giáo

Hoạt động 1

Dạy hát:  xòe bàn tay, nắm ngón tay.

Nội dung kết hợp: Trò chơi âm nhạc Tai ai tinh.

1.Mục đích

-Trẻ biết hát đúng theo cô cả bài, hát vui tươi.

- Bước đầu biết chơi trò chơi âm nhac.

  1. Chuẩn bị

Băng cát xét. Giấy trắng, bút dạ, hoặc những bức tranh vẽ sẵn những đôi bàn tay để trẻ tô màu. Mũ chóp kín.

3.Tiến hành

* Dạy hát:

Cô trò chuyện với trẻ về đôi bàn tay. Bàn tay có ngón dài, ngón
ngắn. Ngón nào cũng đẹp, ngón nào cũng xinh. Bàn tay giúp các con
học múa, học cách làm việc. Đôi bàn tay thật đáng quý, các con phái
biết giữ gìn và bảo vệ đôi bàn tay nhé!

- Cô hát mẫu kết hợp động tác minh hoạ cho bài hát, động tác như
sau:

+ Bàn tay nắm lại, nắm lại

Bàn tay nắm vào,mở ra theo nhịp bài hát.

+ Đập tay to nhé!

Vỗ tay theo phách

+ Bàn tay nắm lại... nắm lại.

Bàn tay nắm vào, mở ra theo nhịp bài hát.

+ Lắc chúng quay đi nào!

Giơ tay lên cao, lắc cổ tay theo phách

- Cô giới thiệu tên bài hát, tác giả.

- Cô giới thiệu nội dung, tính chất bài hát: Bài hát nói về đôi bàn tay
của chúng mình. Đôi bàn tay biết vỗ tay thật to, biết lắc cổ tay thật
dẻo. Bài hát thật vui. Nào chứng mình cùng hát

- Cô hát bài hát to, chậm, rõ lời, trẻ hát theo cô từ đầu đến cuối bài
hát.
Trong quá trình học hát, để hứng thú cho trẻ, cô có thể kết hợp làm
động tác minh hoạ theo bài hát. Những câu trẻ hát chưa đúng, cô có
thể sửa sai cho trẻ bằng cách hát mẫu tron vẹn câu hát sai đó rồi bắt
nhịp cho trẻ hát lại. Khi trẻ đã hát đúng, cô cho từng tổ hát thi đua
nhau, cô đệm đàn cho trẻ cùng hát, hoặc vỗ tay đệm theo

* Chơi trò chơi âm nhạc: Tai ai tinh.

- Mục đích: Phát triển tai nghe, phát hiện và nhận ra giọng hát của
bạn.
- Chuẩn bị: Mũ chóp kín.

- Cách chơi: Cô cho một trẻ lên đội mũ chóp kín, gọi một trẻ khác
đúng lên hát một bài hát bất kì. Cô đố trẻ đội mũ chóp, bạn nào vừa
hát?
Nếu trẻ chưa đoán đúng, cô yêu cầu bạn hát lại, để trẻ đoán. Cô cần
động viên, khuyến khích trẻ chơi.

* Kết thúc cô cho trẻ tô màu những ngón tay, hoặc đồ trên giấy
những ngón tay của mình (hoạt động góc)

Hoạt động 2

Dạy vận động theo nhạc: Xoè bàn tay, nắm ngón  tay

Nội dung kết hợp : Nghe nhjc - nghe hát Năm ngổn tay ngoan

Trò chơi: chơi trên những ngón tay

1.Mục đích

-Trẻ hát đứng và vận động nhịp nhàng theo bài hát

- Biết chú ý nghe cô hát, nghe trọn vẹn tác phẩm.

Chuẩn bị Băng cát xét.

3.Tiến hành

* Chơi trò chơi:Chơi trên những ngón tay

-Mục đích: Phát triển tai nghe, khả năng phản ứng với nhịp điệu bài hát.

- Chuẩn bị: Một số bài hát quen thuộc.

- Cách chơi: cô giáo quy định: “Các con dùng ngón tay trỏ và ngón tay

giữa, giả vờ đi. Cô sẽ hát một bài hát bất kì. Khi nào cô hát nhanh các con đi

thật nhanh trên hai ngón tay, cô hát chậm các con đi chậm, cô không hát các

con dừng lại". Thi đua xem bạn nào đi giỏi theo đúng nhịp nhac bài hát

Trò chơi này cô có thể cho trẻ nghe nhịp vỗ tay hoặc nhịp trống lắcn,trống

 con tuỳ theo

* Dạy vận động theo nhạc:

Cô bắt nhịp cho cả lớp hát lại bài hát đi học. Cô kết hợp vận động

minh hoạ (Động tác gợi ý ở phần dạy hát)

Cô cho trẻ cùng hát và vận động với cô. Cô có thể đi đến từng tổ hoặc

từng nhóm trẻ vừa hát vừa vận động. Để khuyến khích trẻ vận động

cô cho từng nhóm vận động cùng cô, nhóm còn lại hát cho bạn hoặc

cùng vỗ tay, nhún nhảy hoạ theo.

* Cô hát hoặc cho trẻ nghe băng bài hát:Năm ngón tay ngoan

Cô giới thiệu tên bài hát, tên tác giả.

Cô hát lại cho trẻ nghe, kết hợp động tác minh họa các nhân vật trên ngón tay

Hoạt động 3

Nghe nhạc- nghe hát: Mưa rơi- Dân ca xá

Nội dung kết hợp : Vận động theo nhạc Vui xuân

Trò chơi âm nhạc: Ô cửa bí mật

1.Mục đích

Trẻ chăm chú lắng nghe, biết hưởng ứng cảm xúc cùng cô giáo. Nói
đúng tên bài hát, tên làn điệu dân ca.

2.Chuẩn bị

Đĩa nhạc, màn hình, đàn oocgan, đàn bầu, trang phục dân tộc, xá, lục
lạc..., nơ đeo tay, trang phục các vùng dân tộc của trẻ.

3.Tiến hành

* Vận động minh họa theo bài hát: vui xuân

- Cô bật băng catxet cho trẻ nghe và vận động minh họa cùng với cô

- Các bạn trai biểu diễn

- Các bạn gái biểu diễn

- Mời những trẻ xung phong lên biểu diễn, cá nhân biểu diễn.

* Nghe nhạc, nghe hát-. Mưa rơi.

Cô giới thiệu nội dung bài hát: Tết đến, xuân về, mưa rơi để cây cối
luôn được tốt tươi đâm chồi nảy lộc. Đó là nội dung cửa bài hát Mưa
rơi dân ca Xá cửa vùng Tây Bắc

Bây giờ các con chú ý lắng nghe cô hát nhé

+ Cô hát kết họp hình ảnh cử chỉ điệu bộ minh họa. Hỏi trẻ: Cô vừa
hát bài gì? Làn điệu dân ca nào?

+ Cứ mỗi độ xuân về các cô gái dân tộc vùng Tây Bắc thường hát và
mặc những bộ trang phục rất đẹp để đi đón xuân. Bây giờ cô sẽ thay
trang phục còn các con hướng lên màn hình xem hình ảnh và nghe
bài hát Mưa rơi nhé.

+ Cô múa kết hợp nhạc minh họa. Các con thấy cô mặc trang phục
này có lạ không. Đây là trang phục của dân tộc xá vùng Tây Bắc.
còn đây là chiếc lục lạc dùng để gõ đệm theo lời bài hát cô biểu diễn
cho các con xem nhé.

+ Cô đánh đàn bầu cho trẻ nghe, chúng mình biết đây là cây đàn gì
không? Đây là cây đàn bầu, một nhạc cụ truyền thống của dân tộc
Việt Nam.Âm thanh bay bổng của cây đàn bầu được thể hiện qua bài
Mưa rơi- như thế nào. Mời các con cùng nghe

+ Nghe nhạc bài Mưa rơi bằng đàn thập lục. Bài hát Mưa rơi- này là
bài hát hay nổi tiếng của dân tộc xá được rất nhiều nghệ sĩ thể
hiện. Mời các con nghe giai điệu bài hát Mưa rơi qua âm thanh cửa
cây đàn thập lục

+ Cô và trẻ cùng biểu diễn. Nào chứng mình múa hát cùng cô theo
giai điệu bài hát

.* Trò chơi: Ồ cửa bí mật:

- Cách chơi trò chơi: Các con sẽ chia làm 3 đội. Mỗi đội sẽ cử ra 1 bạn
làm đội trưởng. Trên bảng có 6 ô cửa từ số 1 đến số 6. Ở dưới mỗi ô
có hình ánh minh họa theo nội dung bài hát. Các con sẽ chọn và lật ô.
Khi đóan được tên bài hát các đội giơ tín hiệu, đội nào có tín hiệu
trước sẽ có quyền trả lời, trả lời đúng thì đuợc thưởng 1 bông hoa.
Nếu sai dành quyền trả lởi cho đội khác

Hoạt động 4

Dạy vận động múa: Múa với bạn Tây Nguyên

Nội dung kết hợp : Nghe nhac - nghe hát, hát theo yêu cầu

Trò choi âm nhạc: Thi ai nhanh.

1.Mục đích

Trẻ hát múa nhịp nhàng cùng bài hát.

Thích nghe nhạc, nghe hát.

Chơi thành thạo trò chơi.

 2.Chuẩn bị Băng cát xét.

Ba ngôi nhà tượng trưng cho ba miền (Hà Nội, miền núi, Tây Nguyên).

5 - 7 kí hiệu  về Thủ đô, miền núi, Tây Nguyên

3. Tiến hành

- Cô cho trẻ nghe băng bài hát Múa với bạn Tây Nguyên. Trẻ có thể hát
và nhún nhảy theo bài hát. Sau đó, cô cho bạn gái tập múa trước,
động tác như sau:

+ Tay em cầm hoa... vang vang

Hai tay giang hai bên, lòng bàn tay nắm hờ, chân bước nhún đánh

hông theo nhịp bài hát

+ Vui bên nhau... lưu luyến

.Tay trái nắm hờ giơ lên cao, tay phải đưa ra đưa vào theo nhịp bài hát.
+ Hôm nay... ngoan ngoan

Tay phải giơ cao, tay trái thấp, cuộn cổ tay theo nhịp bài hát rồi đổi bên

Động tác nam.

+ Tay em... vang vang

Tay trái giơ cao giả cầm cồng, tay phải giả cầm dùi đánh cồng theo
nhịp bài hát. Chân trái giơ cao, chân phải cùng dậm theo nhịp bài
hát.
+ Vui bên nhau... lưu luyến

Giống động tác nữ.

+ Hôm nay ngày vui... ngoan ngoan

Chân trái chống gót trái lên phía trước, vỗ tay nghiêng trái, nghiêng
phải theo nhịp bài hát

Sau khi tập riêng cho từng nhóm trẻ, cô cho trẻ nam và nữ đứng đối
diện nhau từng đôi một cùng múa

- Nghe nhạc- nghe hát: Cô có thể hỏi trẻ bài hát nào trẻ thích nghe?
Cô bật băng cátxét cho trẻ nghe, cô và trẻ cùng phụ hoạ theo như vỗ
tay, nhún nhảy hoặc lắc lư theo bài hát

* Trò chơi âm nhọc. Thi ai nhanh

Mục đích: phát triển tai nghe, trẻ phân biệt bài hát theo đúng tín
hiệu. Chuẩn bị: như trên

Cách chơi: Cô hát cho trẻ nghe (Em yêu Thủ đô,Múa với bạn Tây Nguyên,Gà gáy le te...). Cô cho 5 - 7 trê lên chơi và đeo kí hiệu
của các địa danh. Hát bài hát nào có địa danh vùng nào trẻ có kí hiệu
vùng đó phái chạy nhanh về ngôi nhà tương ứng. Ai chậm chân phái
nhảy lò cò hoặc chơi lại ở lượt sau