LQVH: Thơ mưa

  1. Mục đích yêu cầu:

-Trẻ nhớ tên bài thơ, tên tác giả.

- Giúp trẻ hiểu nội dung và cảm nhận bài thơ.

- Trẻ thuộc bài thơ

-Trẻ biết hiện tượng tự nhiên qua bài thơ.

- Phát triển ngôn ngữ, rèn khả năng trả lời mạch lạc, khả năng chú ý của trẻ.

- Trẻ hứng thú với hoạt động

  1. Chuẩn bị:

- Tranh thơ

- Máy tính, máy chiếu

  1. Cách tiến hành

Các bước hoạt động

Hoạt động của cô

Hoạt động của trẻ

  1. Gây hứng thú

 

 

 

 

 

 

  1. Nội dung

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Kết thúc

-Cho trẻ hát “Cho tôi đi làm mưa với”

- Trò chuyện về nội dung bài hát.

- Giáo dục trẻ biết bảo vệ môi trường, nguồn nước, tiết kiệm nước sạch.

- Cô dẫn dắt vào bài

- Cô đọc lần 1: Diễn cảm bằng hành động.

- Hỏi trẻ tên bài thơ?

- Tên tác giả?

- Cô đọc lần 2 kết hợp tranh minh họa:

-Đàm thoại:

+ Cô vừa đọc bài thơ gì?

+ Của tác giả nào?

+ Trong bài thơ nói đến hiện tượng gì?

+ Bạn nhỏ đã mong gì khi trời đang mưa?

+ Mưa có tạnh không?

+ Tiếng mưa trong bài thơ như thế nào?

+ Con có biết là mưa ào ào là mưa như thế nào không?

+ Bạn nhỏ thương mẹ như thế nào? Câu thơ nào nói lên điều đó?

- Giáo dục trẻ không chơi dươí trời mưa, biết mặc áo mưa đôi nón, mũ khi trời mưa.

- Cô đọc diễn cảm lần 3.

- Cho trẻ đọc thơ dưới nhiều hình thức: Tổ, nhóm, cá nhân.

- Cô chú ý sửa sai, sửa ngọng cho trẻ.

-Cho trẻ chơi trò chơi “Trời nắng, trời mưa”

- Cô nhận xét, chuyển hoạt động

- Trẻ hát

 

-Trẻ trò chuyện cùng cô.

- Trẻ lắng nghe

 

 

 

-Trẻ lắng nghe

-Trẻ lắng nghe

 

- Bài thơ mưa

- Phạm Lan Phương

-Trẻ lắng nghe

 

-Bài thơ mưa

-Phạm Lan Phương

-Mưa

 

- Mong trời sẽ tạnh.

 

-Không ạ

-Ào ào

 

-Rất to

 

 

-Trẻ trả lời

 

-Trẻ lắng nghe

 

-Trẻ lắng nghe

 

- Trẻ đọc thơ

 

 

-Trẻ chơi trò chơi

 

-Trẻ nhận xét.