*LQVT: Đo độ dài đồ vật bằng một đơn vị đo

  1. Mục đích - yêu cầu:

- Trẻ biết được mục đích của phép đo, biết được độ dài của một đối tượng đo bằng 1 thước đo cho trước.

- Rèn cho trẻ kỹ năng quan sát, so sánh, chú ý.

- Giáo dục trẻ chú ý tham gia vào hoạt động.

  1. Chuẩn bị

- Mỗi trẻ một băng giấy xanh: 15cm, băng giấy vàng 12cm, băng giấy đỏ 9cm

- Các số từ 1 đến 5

- Que tính có chiều dài: 3cm

- Đồ dùng của cô tương tự nhưng kích thước to hơn trẻ.

  1. Cách tiến hành

Các bước hoạt động

Hoạt động của cô

Hoạt động của trẻ

  1. Gây hứng thú

 

 

  1. Nội dung

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Kết thúc

- Cô cho trẻ chơi trò chơi “Trời nắng, trời mưa”

- Trò chuyện với trẻ về chủ đề.

 

*Ôn so sánh dài hơn- ngắn hơn

-Các con có nhận xét gì về băng giấy màu xanh và băng giấy màu đỏ

- Để biết được dài hơn, ngắn hơn là bao nhiêu cô mời các con cùng vào bài học ngày hôm nay nhé!

*Đo độ dài các vật bằng 1 đơn vị đo

- Cô xếp lần lượt các băng giấy lên bảng và dạy trẻ lần lượt cách đo từng băng giấy.

- Để đo được độ dài của băng giấy này cô đặt thước sao cho đầu bên trái của cây thước trùng vào mép trái của băng giấy, dùng bút chì đánh dấu vào bên phải của cây thước ngay trên băng giấy, tiếp tục đặt cây thước đến điểm vừa đánh dấu ta có đơn vị đo thứ hai ... cứ như thế cho đến hết băng giấy.

-Cho trẻ đếm băng giấy có chiều dài bằng bao nhiêu que tính và gắn số.

- Cho trẻ thực hiện lần lượt đo các băng giấy, đọc kết quả đo, gắn số.

*Trò chơi

  1. Ai nhanh nhất

- Cách chơi: Cô nói tên băng giấy, trẻ nói độ dài và giơ băng giấy đó lên.

-Luật chơi: Trẻ chọn đúng yêu cầu của cô, ai nhanh nhất sẽ được thưởng.

  1. Ai đo giỏi

Cho trẻ đo bàn học, giá đồ chơi, viên gạch...

Trẻ nói được kết quả đo chính xác.

- Cô cho trẻ hát “Cho tôi đi làm mưa với” và chuyển hoạt động

-Trẻ chơi trò chơi

 

- Trẻ trò chuyện cùng cô

 

 

-Màu xanh dài hơn, màu đỏ ngắn hơn

 

 

- Vâng ạ!

 

 

 

 

 

-Trẻ chú ý quan sát

 

 

-Trẻ chú ý quan sát, lắng nghe

 

 

 

 

 

 

 

-Băng giấy màu xanh có độ dài 5 que tính, vàng 4, đỏ 3.

 

-Trẻ thực hiện đo

 

 

 

 

-Trẻ tham gia chơi trò chơi.

 

 

 

 

 

 

-Trẻ đo đồ dùng

 

 

 

-Trẻ hát và chuyển hoạt động.